04 déc. 2018 - Brangues (38)

24 nov. 2018 - Semnoz (74)

24 nov. 2018 - Semnoz (74)

22 nov. 2018 - Montdenis (73)

22 nov. 2018 - Montdenis (73)

12 nov. 2018 - Gevrey Chambertin (21)